Language of document :

Kanne 21.4.2006 - Pimlott v. Europol

(Asia F-52/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja D. C. Coppens)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Vaatimukset

Europolin 25.1.2006 tekemä päätös on kumottava

Europol on velvoitettava uudistamaan kantajan sopimus neljäksi vuodeksi siten, että sopimus alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2010

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, jonka Europol otti ensimmäistä kertaa palvelukseen 1.1.2000 aluksi neljän vuoden ajaksi, työskenteli 1.1.2002 alkaen samassa virastossa mutta eri tehtävässä sellaisen uuden sopimuksen nojalla, joka päättyi 31.12.2005.

Kanteellaan kantaja riitauttaa Europolin päätöksen uudistaa tämä sopimus vain kahdeksi vuodeksi. Kantaja nimittäin väittää, että koska hän aloitti uudessa tehtävässään uuden sopimuksen mukaan, Europolin ei olisi pitänyt luokitella häntä toimihenkilöksi, joka on saanut lähtövaltionsa viranomaisilta palkatonta erityislomaa, vaan hänet olisi pitänyt luokitella toimihenkilöksi, joka ei ole enää missään tekemisissä kyseisten viranomaisten kanssa. Kantajan mukaan tämä ero on merkityksellinen, sillä ensimmäisessä tilanteessa on sovellettava Europolin henkilöstösääntöjen 6 artiklan toista luetelmakohtaa, jonka nojalla sopimus voidaan uudistaa kahdeksi vuodeksi, kun taas jälkimmäisessä tilanteessa on sovellettava kyseisen artiklan kolmatta luetelmakohtaa, jonka nojalla sopimus voidaan uudistaa neljäksi vuodeksi.

Kantaja väittää vuonna 2002 katkaisseensa kaikki suhteensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan alkuperäiseen työnantajaansa ja pitäneensä varmana, että tämä muuttaisi henkilöstörekisteriä vastaavasti. Kantaja väittää, että vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät tosiasiassa koskaan poistaneetkaan häntä kyseisestä rekisteristä, hänen ei missään tapauksessa pitäisi itse joutua kärsimään tällaisen laiminlyönnin seurauksista.

____________