Language of document :

Žaloba podaná dne 23. června 2006 - Andersson a další v. Komise

(Věc F-69/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Tommy Andersson (Brusel, Belgie) a další (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit individuální rozhodnutí, kterými se zamítají žádosti žalobců směřující k přijetí Orgánem oprávněným ke jmenování přechodných opatření směřujících k zajištění rovného zacházení a jejich nabytých práv v rámci hodnotícího období 2005 a následujících.

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci na podporu své žaloby uvádějí žalobní důvody shodné s žalobními důvody uvedenými v rámci věci F-47/061.

____________

1 - Úř. věst. EU C 154, 1.7.2006, s. 25.