Language of document :

Sag anlagt den 23. juni 2006 - Andersson m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-69/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Tommy Andersson (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af de individuelle afslag på sagsøgernes ansøgninger om, at ansættelsesmyndigheden vedtager overgangsforanstaltninger, som i forbindelse med forfremmelsesåret 2005 og følgende forfremmelsesår skal sikre ligebehandling og sagsøgernes velerhvervede rettigheder.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der er identiske med dem, der er påberåbt i sag F-47/06 1.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 25.