Language of document :

Kanne 23.6.2006 - Andersson ym. v. komissio

(Asia F-69/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Tommy Andersson (Bryssel, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava ne yksittäistapausta koskevat päätökset, joilla hylättiin kantajien vaatimukset siitä, että nimittävä viranomainen määrää siirtymätoimenpiteistä, joilla taataan vuoden 2005 ylennysmenettelyssä ja sitä seuraavissa ylennysmenettelyissä yhdenvertainen kohtelu ja kantajien saavutetut oikeudet.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat esittävät kanteensa tueksi samat oikeudelliset perusteet kuin on esitetty asiassa F-47/061.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 25