Language of document :

Tožba, vložena 23. junija 2006 - Andersson in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-69/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Tommy Andersson (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nične naj se razglasijo posamične odločbe o zavrnitvi predlogov tožečih strank, naj Organ, pristojen za imenovanje (OPI), sprejme prehodne ukrepe za zagotovitev enakega obravnavanja in njihovih pravic v okviru napredovalnega obdobja 2005 in naslednjih.

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke se v podporo svojim tožbam sklicujejo na enake tožbene razloge kot v okviru zadeve F-47/061.

____________

1 - UL C 54, .7.2006, str. 25.