Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. června 2006 - Colombani v. Komise

(Věc F-75/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v návaznosti na smírné vyřešení sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 229, 17.9.2005 (věc původně zapsána do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-294/05 a postoupena Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005.