Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 30. juuni 2006. aasta määrus - Colombani versus komisjon

(Kohtuasi F-75/05)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 229, 17.9.2005.