Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 30.6.2006 - Colombani v. komissio

(Asia F-75/05)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 229, 17.9.2005 (asia on alunperin merkitty numerolla T-294/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen rekisteriin josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen.