Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 30. jūnija rīkojums - Colombani pret Komisiju

(lieta F-75/05) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra sakarā ar izlīguma panākšanu.

____________

1 - OV C 229, 17.09.2005. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-294/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu.