Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 - Colombiani / Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak F-75/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 229 van 17.9.2005 (aanvankelijk bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ingeschreven onder nummer T 294/05, verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie bij beschikking van 15.12.2005).