Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. junija 2006 - Colombani proti Komisiji

(Zadeva F-75/05)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je po poravnavi odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 229, 17.9.2005 (zadeva, najprej vložena pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-294/05 in prenesena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005.