Language of document :

Beslut av personaldomstolens andra avdelning av den 30 juni 2006 - Ott m.fl. mot kommissionen

(Mål F-87/05)1

(Tjänstemän - Befordringsomgången 2004 - Ej upptagna i förteckningen över befordrade tjänstemän - Artikel 111 i förstainstansrättens rättegångsregler - Talan avvisas till viss del och ogillas till viss del)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Martial Ott (Oberanven, Luxemburg), Fernando Lopez Tola, (Luxemburg, Luxemburg) och Francis Weiler (Itzig, Luxembourg) (ombud: advokaterna G. Bounéou och F. Frabetti)

Svarande: kommissionen (ombud: C.Berardis-Kayser och D. Martin)

Saken

Ogiltigförklaring av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 30 november 2004, som offentliggjordes i administrativa meddelanden nr 130 av den 30.11.2004, genom vilket kommissionen upprättade en förteckning över befordrade tjänstemän avseende befordringsomgången 2004, då sökandena inte upptagits i denna förteckning och, i andra hand, ogiltigförklaring av tilldelningen av befordringspoäng för befordringsomgången 2004.

Avgörande

Talan avvisas till viss del och ogillas till viss del.

Parterna skall bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 315, 10.12.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-349/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).