Language of document :

2006. április 21-én benyújtott kereset - Talvela kontra Bizottság

(F-43/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Tuomo Talvela (Oslo, Norvégia) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2004. január 1-je és 2004. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését, valamint a fellebbviteli értékelőnek az említett jelentést megerősítő és véglegesen jóváhagyó 2005. augusztus 31-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2005. február 25-i kérelmét elutasító hallgatólagos határozatot, és valamennyi ezt követő vagy e határozattal kapcsolatos jogi aktust;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes 2005. szeptember 23-án benyújtott panaszát elutasító 2006. január 11-i, 2006. január 13-án átvett, a megtámadott határozatok megsemmisítésére vonatkozó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek az általa elszenvedett vagyoni és nem vagyoni, valamint a szakmai előmenetelében őt ért kárért méltányosan megállapított 4000 euró kártérítést, fenntartva ezen összeg eljárás során történő módosításának jogát;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes elsőként a személyzeti szabályzat 25. cikke (2) bekezdésének, 26. cikkének és 43. cikkének megsértésére, valamint a 43. cikk végrehajtására vonatkozó, a felperes által 2004. március 3-án elfogadott általános rendelkezések, illetve a külszolgálatnál dolgozó személyzetre vonatkozó különleges szabályok és az értékelési útmutató megsértésére hivatkozik.

A felperes egyebekben előadja, hogy az alperes megsértette az általa 2004. április 28-án elfogadott, az adminisztratív vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatására vonatkozó általános végrehajtási szabályokat.

A felperes ezt követően a lényeges eljárási szabályok megsértésére, az általános jogelvek - így a védelemhez való jog, a gondos ügyintézés elve, a gondoskodási kötelezettség és az egyenlő bánásmód elve -, illetve a kinevezésre jogosult hatóságra vonatkozó azon elv megsértésére hivatkozik, amelynek értelmében csak jogilag elfogadható, vagyis releváns és sem jogilag, sem ténybelileg nem nyilvánvaló mérlegelési hibán alapuló jogalapra hivatkozva fogadhat el határozatot.

A felperes végül kifejti, hogy a 2004-re vonatkozó vitatott jelentésnek az említett körülmények között történt elfogadásával a kinevezésre jogosult hatóság nyilvánvalóan nem megfelelően hajtotta végre és értelmezte a személyzeti szabályzat rendelkezésit, illetve a fent említett elveket. Határozata tehát mind ténybelileg, mind jogilag pontatlan indokoláson alapul. Következésképpen a felperes álláspontja szerint adminisztratív szempontból őt hátrányos megkülönböztetés érte, amely nem felel meg jogos várakozásának és érdekeinek.

____________