Language of document :

2006. április 25-én benyújtott kereset - Javier Martin Avendano és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-45/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Javier Martin Avendano és társai (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek A*10 és B*10 besorolási fokozatba előléptethető tisztviselők jegyzékére való felvételének a kinevezésre jogosult hatóság általi megtagadását, amelyet a 2005. november 23-i 85-2005 igazgatási közlemény hallgatólagos határozatként tartalmaz;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének következményeit, különösen a felperesek besorolási fokozatának 2005. március 1-jére visszamenő hatállyal A*10-ben, illetve 2005. január 1-jére visszamenő hatállyal B*10-ben történő megállapítását;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék egyfelől hívja fel az alperest annak elismerésére, hogy a felperesek következő előléptetésükkor A*10, illetve B*10 besorolási fokozatba előléptethetők, másfelől kötelezze az alperest a felperesek amiatti kárának megtérítésére, hogy őket A*10 besorolási fokozatba 2005. március 1-jén, illetve B*10 besorolási fokozatba 2005. január 1-jén nem léptették elő;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a régi A7, illetve B2 besorolási fokozatba sorolt tisztviselők. Az új személyzeti szabályzat hatályba lépésével besorolási fokozatuk a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke alapján A*8, illetve B*8. A felperesek azt állítják, hogy előmenetelük lelassult, mivel az új előmeneteli rend a régi A7 (jelenleg A*8) és A6 (jelenleg A*10) besorolási fokozatok között újabb, A*9 besorolási fokozatot, illetve a régi B2 (jelenleg B*8) és B1 (jelenleg B*10) besorolási fokozatok között újabb, B*9 besorolási fokozatot hoz létre.

Keresetük alátámasztásául a felperesek előadják, hogy esetükben a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének - az előmenetel terén őket ért kár ellentételezésére irányuló különös intézkedés nélküli - alkalmazása jogellenes. E jogellenességi kifogás alapja először is a régi és az új előmeneteli rendszer közötti egyenlőség személyzeti szabályzat 6. cikkében kimondott elve. A kinevezésre jogosult hatóságnak e cikk alapján fel kellett volna vennie a felpereseket a 2005-ös előléptetési időszakban A*10, illetve B*10 besorolási fokozatba előléptetendő tisztviselők listájára.

A felperesek azt is állítják, hogy terhükre megsértették az azon munkatársaikkal szemben egyenlő bánásmód elvét, akiket az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt A7, illetve B2 besorolási fokozatba léptettek elő.

Végül a felperesek egyrészt a Tanács és a Bizottság azon állításain alapuló jogos bizalmuk megsértésére hivatkoznak, miszerint az új előmeneteli rendszer munkakörülményeiket nem rontja, másrészt szerzett jogaik megsértésére és hatáskörrel való visszaélésre hivatkoznak.

____________