Language of document :

DOMSTOLENS KENDELSE

(Fjerde Afdeling)

af 6. oktober 2005

i sag C-328/04, straffesag mod Attila Vajnai 1.

(Præjudiciel forelæggelse - fortolkning af princippet om forbud mod forskelsbehandling - national bestemmelse, der indeholder et strafsanktioneret forbud mod fremvisning af et emblem i form af en femtakket rød stjerne i en større offentlighed - Domstolen savner kompetence)

(Processprog: ungarsk)

I sag C-328/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Fővárosi Bíróság (Ungarn) ved afgørelse af 24. juni 2004, indgået til Domstolen den 28. juli 2004, i straffesagen mod Attila Vajnai har Domstolen (Fjerde Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne K. Schiemann (refererende dommer) og E. Juhász; generaladvokat: C. Stix-Hackl; justitssekretær: R. Grass, den 6. oktober 2005 afsagt kendelse, hvis konklusion lyder således:

De Europæiske Fællesskabers Domstol har ikke kompetence til at besvare det spørgsmål, som Fővárosi Bíróság (Ungarn) har forelagt ved afgørelse af 24. juni 2004.

____________

1 - EUT C 23.10.2004.