Language of document :

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija)

NUTARTIS

2005 m. spalio 6 d.

Byloje C-328/04 (dėl Fővárosí Bíróság prašymo priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Attila Vajnai)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Nediskriminavimo principo aiškinimas - Nacionalinės teisės nuostata, draudžianti viešai naudoti simbolį, kurį sudaro penkiakampė raudona žvaigždė, ir nustatanti atsakomybę už šio draudimo pažeidimą - Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

(Proceso kalba: vengrų)

Byloje C-328/04 dėl Fővárosí Bíróság (Vengrija) 2004 m. birželio 24 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. liepos 28 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Attila Vajnai, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija), kurį sudaro kolegijos pirmininkas K. Lenaerts, teisėjai K. Schiemann (pranešėjas) ir E. Juhász; generalinė advokatė C. Stix-Hackl, sekretorius R. Grass, 2005 m. spalio 6 d. priėmė nutartį, kurios rezoliucinėje dalyje nurodyta:

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas akivaizdžiai neturi jurisdikcijos atsakyti į 2004 m. birželio 24 d. sprendimu Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktą klausimą.

____________

1 - OL C 262, 2004 10 23.