Language of document :

TIESAS RĪKOJUMS

(ceturtā palāta)

2005. gada 6. oktobrī

lietā C-328/04 (Fővárosí Bíróság lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - kriminālporcess pret Attila Vajnai1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Nediskriminācijas principa interpretācija - Valsts tiesību norma, ar ko, nosakot kriminālvajāšanu, aizliedz plašā sabiedrībā izmantot emblēmu, kurā attēlota sarkana piecstaru zvaigzne - Tiesas kompetences neesamība)

(tiesvedības valoda - ungāru)

Lietā C-328/04 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Fővárosí Bíróság (Ungārija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2004. gada 24. jūnijā un kas Tiesā reģistrēts 2004. gada 28. jūlijā, kriminālprocesā pret Attila Vajnai, Tiesa (ceturtā palāta) šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. Lenaerts, tiesneši K. Schiemann (referents) un E. Juhász, ģenerāladvokāte C. Stix-Hackl, sekretārs R. Grass, 2005. gada 6. oktobrī ir izdevusi rīkojumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda:

Eiropas Kopienu Tiesa acīmredzami nav kompetenta sniegt atbildi uz Fővárosí Bíróság (Ungārija) ar 2004. gada 24. jūnija lēmumu uzdoto jautājumu.

____________

1 - OV C 262, 23.10.2004.