Language of document :

SKLEP SODIŠČA

(četrti senat)

z dne 6. oktobra 2005

v zadevi C-328/04 (predlog za sprejem predhodne odločbe Fővárosí Bíróság): kazenski postopek proti Attilu Vajnaiu1

(Predlog za sprejem predhodne odločbe - Razlaga načela prepovedi diskriminacije - Nacionalna določba, ki z grožnjo kazenskega pregona prepoveduje uporabo emblema rdeče peterokrake zvezde v širši javnosti - Nepristojnost sodišča)

(Jezik postopka: madžarščina)

V zadevi C-328/04, katere predmet je predlog za sprejem predhodne odločbe Fővárosí Bíróság (Madžarska) na podlagi člena 234 ES, naslovljen na Sodišče z odločbo z dne 24. junija 2003, ki je prispela na Sodišče 28. julija 2004, v kazenskem postopku proti Attilu Vajnaiu, je Sodišče (četrti senat) v sestavi K. Lenaerts, predsednik senata, K. Schiemann (poročevalec) in E. Juhász, sodniki, generalna pravobranilka: C. Stix-Hackl, sodni tajnik: R. Grass, 6. oktobra 2005 razglasilo sklep, katerega izrek se glasi:

Sodišče Evropskih skupnosti očitno ni pristojno za odgovor na vprašanje Fővárosí Bíróság (Madžarska) z dne 24. junija 2004.

____________

1 - UL C 262, 23.10.2004.