Language of document :

DOMSTOLENS BESLUT

(fjärde avdelningen)

den 6 oktober 2005

i mål C-328/04 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Bíróság): brottmål mot Attila Vajnai1

(Begäran om förhandsavgörande - Tolkning av icke-diskrimineringsprincipen - Nationell bestämmelse enligt vilken det vid äventyr av påföljd är förbjudet att offentligt använda en symbol som föreställer en röd femuddig stjärna - Domstolen saknar behörighet)

(Rättegångsspråk: ungerska)

I mål C-328/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Fővárosi Bíróság (Ungern), genom beslut av den 24 juni 2004, som inkom till domstolen den 28 juli 2004, i brottmålet mot Attila Vajnai, har domstolen (fjärde avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts samt domarna K. Schiemann (referent) och E. Juhász, generaladvokat: C. Stix-Hackl, justitiesekreterare: R. Grass, den 6 oktober 2005 meddelat följande beslut:

Det är uppenbart att Europeiska gemenskapernas domstol saknar behörighet att besvara den fråga som Fővárosi Bíróság (Ungern) har ställt genom beslut av den 24 juni 2004.

____________

1 - EUT C 262, 23.10.2004.