Language of document :

2005. december 16-án benyújtott kereset - A kontra Bizottság

(F-124/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: A (Port-Vendres, Franciaország) (képviselők: B. Cambier és L. Cambier ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2005. február 28-i határozatát, amellyel elutasította a felperes által az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90. cikke (1) bekezdése alapján 2004. október 22-én benyújtott az iránti kérelmet, hogy fejezzék be az ellene a 2004. január 16-i határozattal kezdeményezett fegyelmi eljárást;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2005. szeptember 26-i határozatát, amellyel elutasította a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2005. május 20-án benyújtott az iránti kérelmet, hogy változtassák meg a fent hivatkozott 2005. február 28-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a felperes fent hivatkozott 2004. október 22-i kérelme elfogadható és megalapozott;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperesnek és családjának fizessen meg átmenetileg 1 581 801 eurót, amely a felperes elleni fegyelmi eljárás megindításával és lefolytatásával okozott kár egy részének megfelelő összeg, a másik részt pedig szakértő segítségével kell meghatározni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy valamennyi fenti összeg után 1999. november 23-tól kezdve fizessen 8%-os kamatot, mivel az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálat első jelentését ekkor fejezték be, amely tartalmazza a felperes elfogultságára utaló első jeleket, illetve másodlagosan 2004. január 16-tól kezdve, mivel ekkor határozott a kinevezésre jogosult hatóság a felperes elleni fegyelmi eljárás megindításáról;

a Közszolgálati Törvényszék rendeljen ki szakértőt;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes hat jogalapot hoz fel.

Első jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a szóban forgó fegyelmi eljárás megindítására kizárólag a felperes elleni büntetőeljárások miatt került sor, amelyeket a Chambre de Conseil de Bruxelles által 2004. június 30-án hozott megszüntető határozata már befejezett. A fegyelmi eljárást tehát hasonlóképpen be kellene fejezni.

Második jogalapjában a felperes a fent hivatkozott megszüntető határozattal kapcsolatban, amely ellen az alperes nem nyújtott be fellebbezést, az ítélt dolog kifogására hivatkozik.

Másodlagosan - amennyiben feltételezzük, hogy a kinevezésre jogosult hatóság fegyelmi eljárást indíthatna a Chambre de Conseil de Bruxelles által jogerősen nem bizonyítottnak nyilvánított tények alapján - a felperes harmadik jogalapja szerint az eljárás tárgyát képező határozatok tévesen kapcsolják össze az ellene indított eljárást az E. Cresson ellen folyó eljárás kimenetelével.

Ezt követően negyedik és ötödik jogalapjában a felperes kifejti, hogy az ellene felhozott tények tévesek, és hogy a kinevezésre jogosult hatóság megsértette a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt gondoskodási kötelem és a bizalomvédelem elvét, mivel nem tett meg lehetőségeihez képest mindent, ami az események pontos megismeréséhez szükséges.

Utolsó jogalapjában a felperes úgy véli, hogy a kinevezésre jogosult hatóság eljárásának lefolytatására rendelkezésre álló ésszerű határidő már régen lejárt, mivel a tények 19995-1996-ban következtek be.

A kártérítési kérelemmel kapcsolatban a felperes megerősíti, hogy idegösszeroppanását az alperes hibája okozta, amely miatt kénytelen volt idő előtt feladni tisztviselői pályafutását. E körülmény neki és családjának is vagyoni és nem vagyoni kárt okozott.

____________