Language of document :

Tožba, vložena 3. februarja 2006 - Suleimanova proti Odboru regij

(Zadeva F-12/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Karina Suleimanova (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Odbor regij Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba o imenovanju tožeče stranke za uradnico Evropskih skupnosti, ker je njen naziv ob zaposlitvi določila z uporabo člena 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

Odboru regij naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se je po uspešno opravljenem natečaju, za katerega je bilo obvestilo objavljeno pred 1. majem 2004, zaposlila po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti1.

V svoji tožbi tožeča stranka najprej zatrjuje, da je izpodbijana odločba kršila okvir zakonitosti, ki ga vzpostavlja obvestilo o natečaju. Na podlagi člena 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom naj bi bila namreč ob zaposlitvi uvrščena v nižji naziv kot tisti, ki je naveden v obvestilu o natečaju.

Tožeča stranka prav tako meni, da izpodbijana odločba krši člene 5, 29 in 31 Kadrovskih predpisov in načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Uspešni udeleženci na istem natečaju oziroma na natečaju iste stopnje, ki so se zaposlili pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004, so bili namreč uvrščeni različno kot tisti, ki so se zaposlili po njem.

Tožeča stranka nazadnje navaja kršitev načela zaupanja v pravo, saj je upravičeno pričakovala, da bo ob zaposlitvi uvrščena v naziv, naveden v obvestilu o natečaju za prosto delovno mesto, za katero se prijavila.

____________

1 - UL EU L 124, 27.4.2004, str. 1.