Language of document :

Žaloba podaná dne 5. ledna 2006 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-2/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: I. Cazzato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušení rozhodnutí týkajícího se zastavení řízení o přiznání žalobci zákonných záruk z důvodu nehody, jejíž obětí se stal dne 10. září 2003, plynoucích především z bývalého článku 73 služebního řádu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, že napadené rozhodnutí je zjevně nelogické a zcela postrádá odůvodnění. I když totiž několikrát poukázal na to, že má velký zájem na pokračování řízení o přiznání nároků podle článku 73 služebního řádu a je k dispozici lékaři, kterého žalovaná určila, domnívala se žalovaná přesto, že žalobce nemá zájem na pokračování dotčeného řízení, a nařídila proto jeho zastavení.

Kromě toho jednala žalovaná neoprávněně, jelikož neexistuje žádný předpis, který by úředníku, který se stal obětí nehody, ukládal, aby vstoupil do přímého kontaktu s institucí určeným lékařem za účelem domluvy termínu.

Konečně vytýká žalobce žalované, že porušila svou povinnost péče podle článku 24 služebního řádu, jelikož nevzala náležitě v úvahu zájmy žalobce, a že porušila svou úřední povinnost.

____________