Language of document :

Kanne 5.6.2006 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-2/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja I. Cazzato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös, jolla päätetään menettely, joka koskee lain ja erityisesti henkilöstösääntöjen entisen 73 artiklan takaaman turvan tunnustamista kantajalle tälle 10.9.2003 aiheutuneen tapaturman yhteydessä, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteen tueksi ennen kaikkea, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ilmeisen epäjohdonmukaiset ja täysin puutteelliset. Vaikka näet kantaja on useaan kertaan ilmoittanut yhtäältä olevansa täysin kiinnostunut jatkamaan aloitettua menettelyä saadakseen henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitetut suoritukset ja toisaalta kääntymään vastaajan nimeämän lääkärin puoleen, vastaaja on kuitenkin päätellyt, että kantaja ei ollut kiinnostunut jatkamaan kysymyksessä olevaa menettelyä ja se on näin ollen määrännyt sen lopettamisesta.

Kantaja arvostelee tämän jälkeen sitä, että vastaaja on syyllistynyt lain rikkomiseen, koska yksikään säännös ei edellytä virkamiestä, jolle on aiheutunut tapaturma, ottamaan suoraan yhteyttä toimielimen nimeämään lääkäriin ajan varaamiseksi.

Lopuksi kantaja moittii vastaajaa siitä, että se on laiminlyönyt henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisen huolenpitovelvoitteen, koska se on jättänyt ottamasta asianmukaisesti huomioon kantajan intressit ja käyttäytynyt tavalla, joka ei ole virkavelvollisuuksien mukainen.

____________