Language of document :

2006. január 31-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: I. Cazzato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes részére - az általa 2003. szeptember 10-én elszenvedett balesethez kapcsolódó - a jogszabályokban (különösen a személyzeti szabályzat 73. cikkében) előírt biztosítékok megadására vonatkozó eljárásban keletkezett anyagok irattárba helyezéséről szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes először is arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat nyilvánvalóan ésszerűtlen és indokolása teljes mértékben hiányos. Valójában, jóllehet a felperes többször jelezte egyrészt, hogy teljes mértékben érdekelt a személyzeti szabályzat 73. cikkében foglalt jogosultságok megadására irányuló eljárás folytatására, másrészt pedig, hogy az alperes által kijelölt orvos rendelkezésére áll, az alperes mégis arra a következtetésre jutott, hogy a felperes nem érdekelt a kérdéses eljárás folytatásában, ezért az eljárásban keletkezett anyagok irattárba helyezéséről rendelkezett.

A felperes azt is kifogásolja továbbá, hogy az alperes jogsértést követett el, minthogy egyetlen rendelkezés sem írja elő a balesetet szenvedett tisztviselőnek azt, hogy időpontkérés végett lépjen közvetlenül kapcsolatba az intézmény által kijelölt orvossal.

Végül a felperes felrója az alperesnek a személyzeti szabályzat 24. cikkében foglalt gondoskodási kötelezettség megsértését, minthogy az elmulasztotta a felperes érdekeit megfelelően figyelembe venni, és a hivatali kötelezettségekkel összhangban nem lévő magatartást tanúsított.

____________