Language of document :

Tožba, vložena 5. januarja 2006 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-2/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: I. Cazzato, avvocato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe o ustavitvi postopka, da se tožeči stranki priznajo zakonite pravice, zlasti iz člena 73 Kadrovskih predpisov, zaradi nesreče, v kateri se je poškodovala 10. septembra 2003;

naložitev stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka predvsem navaja, da je izpodbijana odločba očitno nelogična in povsem neobrazložena. Čeprav je tožeča stranka večkrat sporočila, da ima, na eni strani, absolutni interes za nadaljevanje postopka za priznanje nadomestil iz člena 73 Kadrovskih predpisov, in, na drugi strani, da jo lahko pregleda zdravnik, ki ga je imenovala tožena stranka, je tožena stranka kljub temu ugotovila, da tožeča stranka nima interesa za nadaljevanje zadevnega postopka in ga je zato ustavila.

Tožeča stranka toženi stranki očita tudi kršitev prava, saj ponesrečenemu uradniku noben predpis ne nalaga, da sam in neposredno stopi v stik z zdravnikom, ki ga je imenovala institucija, in se dogovori za pregled.

Na koncu tožeča stranka toženi stranki očita, da je kršila dolžno skrbnost iz člena 24 Kadrovskih predpisov, ker ni upoštevala interesov stranke in ni ravnala v skladu z nalogami, ki jih je dolžna opravljati po uradni dolžnosti.

____________