Language of document :

Žaloba podaná dne 16. května 2006 - Balázs Dániel Simon v. Soudní dvůr a Komise

(Věc F-58/06)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Balázs Dániel Simon (Brusel, Belgie) (zástupce: György Magyar, advokát)

Žalovaní: Soudní dvůr evropských společenství (zástupce: Marc Schauss) a Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit v celém rozsahu rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování Soudního dvora ze dne 27. září 2005, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne 21. července 2005 o zamítnutí žádosti žalovaného o převedení, a rozhodnutí ze dne 15. února 2006, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem proti uvedeným rozhodnutím, jakož i rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování Komise ze dne 3. října 2005 o zamítnutí jmenování žalobce a rozhodnutí ze dne 16. února 2006, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem proti tomuto rozhodnutí;

uložit žalovaným nahradit žalobci škodu způsobenou zrušenými rozhodnutími;

uložil žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, nyní úředník Komise, nastoupil na základě výběrového řízení EPSO/LA/12/03 dne 16. července 2004 k Soudnímu dvoru jako právní lingvista zařazený do platové třídy A*7. Poté, co podal žádost o přijetí na volné pracovní místo v Komisi, požádal v květnu 2005 o převedení. Soudní dvůr jeho žádost zamítl. Žalobce podal později znovu žádost o přijetí na jiné volné pracovní místo v Komisi. I když Komise žalobce na toto místo vybrala, nepožádala o jeho převedení. Následně, poté, co žalobce ukončil služební poměr u Soudního dvora, Komise jej jako úspěšného kandidáta ve výběrovém řízení EPSO/A/4/03 přijala s účinností od 2. března 2006 na místo v platové třídě A*5.

Žalobce navrhuje zrušení rozhodnutí ze dne 21. července 2005, 27. září 2005, 3. října 2005 a 16. února 2006 z důvodu chybějícího odůvodnění, zjevného nesprávného posouzení a zneužití pravomoci. Jakožto právního základu svého návrhu se dovolává porušení nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004 a porušení zásady ochrany legitimního očekávání a zákazu diskriminace. Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 15. února 2006 navrhuje žalobce zrušit z důvodu zjevného nesprávného posouzení.

____________