Language of document :

2006. május 16-án benyújtott kereset - Simon Balázs Dániel kontra Bíróság és Bizottság

(F-58/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Simon Balázs Dániel (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Magyar György ügyvéd)

Alperesek: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: Marc Schauss meghatalmazott) és az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék teljes egészében semmisítse meg a Bíróság kinevezésre jogosult hatósága által hozott, a felperes áthelyezési kérelmét elutasító 2005. július 21-i és az azt megerősítő 2005. szeptember 27-i határozatot, illetve a fenti határozatokkal szemben benyújtott felperesi panaszt elutasító 2006. február 15-i határozatot, valamint a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által hozott, a felperes felvételét megtagadó 2005. október 3-i határozatot és e határozattal szemben benyújtott felperesi panaszt elutasító 2006. február 16-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alpereseket a felperesnek a megsemmisített határozatokból eredő kára megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alpereseket a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, jelenleg tisztviselő a Bizottságnál, az EPSO/LA/12/03 versenyvizsga alapján 2004. július 16-án lépett szolgálatba jogász-nyelvész tisztviselőként a Bíróságon A*7 besorolási fokozatban. A felperes, a Bizottsághoz benyújtott pályázatát követően, 2005 májusában áthelyezését kérte az említett intézményhez, amelyet a Bíróság elutasított. A felperes a Bizottság álláshirdetésére ezután újabb pályázatot nyújtott be. Bár a Bizottság az állásra a felperest választotta ki, nem kezdeményezte a felperes áthelyezését. A felperest ezután - a Bíróságnál fennálló szolgálati viszonyának megszüntetetését követően - a Bizottság az EPSO/A/4/03 versenyvizsga alapján felállított tartaléklistáról 2006. március 2-i hatállyal vette fel A*5 besorolási fokozatba.

A felperes a 2005. július 21-i, 2005. szeptember 27-i, 2005. október 3-i és 2006. február 16-i határozat megsemmisítését az indokolás hiányosságára, nyilvánvaló mérlegelési hibákra, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkozva kéri. E határozatok megsemmisítésének jogalapjaként a 723/2004/EK, Euratom rendeletnek, a bizalomvédelem elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértését is felhozza. A 2006. február 15-i bírósági határozat megsemmisítését nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozva kéri.

____________