Language of document :

2006 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Balázs Dániel Simon prieš Europos Bendrijų Teisingumo Teismą ir Komisiją

(Byla F-58/06)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovas: Balázs Dániel Simon (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato Györgi Magyar

Atsakovai: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, atstovaujamas Marc Schauss ir Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti visą 2005 m liepos 21 d. Teisingumo Teismo paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo prašymą dėl perkėlimo, šį sprendimą patvirtinantį 2005 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir 2006 m. vasario 15 d. sprendimą atmesti dėl pirmųjų dviejų sprendimų ieškovo pateiktą skundą, taip pat 2005 m. spalio 3 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą atsisakyti ieškovą paskirti į pareigas ir 2006 m. vasario 16 d. sprendimą atmesti dėl pirmesnio sprendimo ieškovo pateiktą skundą.

Priteisti iš atsakovų atlyginti ginčijamais sprendimais ieškovui padarytą žalą.

Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, šiuo metu Komisijos pareigūnas, laimėjęs konkursą EPSO/LA/12/03 2004 m. liepos 16 d. pradėjo eiti pareigas Teisingumo Teisme A7 lygio teisininku lingvistu. Pateikęs savo kandidatūrą į laisvą darbo vietą Komisijoje, 2005 m. gegužės mėn. jis paprašė jį perkelti. Teisingumo Teismas jo prašymą atmetė. Kai Komisija paskelbė apie laisvą darbo vietą, ieškovas dar kartą pateikė Komisijai savo kandidatūrą. Nors Komisija į šią darbo vietą pasirinko ieškovą, ji nesiėmė jo perkėlimui reikalingų priemonių. Po to, kai ieškovas išėjo iš tarnybos Teisingumo Teisme, Komisija nuo 2006 m. kovo 3 d. jį įdarbino kaip konkurso EPSO/A/4/03 į A5 lygio pareigas laimėtoją.

Ieškovas prašo panaikinti 2005 m liepos 21 d., 2005 m. rugsėjo 27 d. ir 2006 m. vasario 16 d. sprendimus, nurodydamas motyvų trūkumą, akivaizdžią vertinimo klaidą ir įgaliojimų viršijimą. Savo prašymą panaikinti šiuos sprendimus jis taip pat grindžia Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 ir teisėtų lūkesčių apsaugos bei nediskriminavimo principų pažeidimu. Ieškovas prašo panaikinti 2006 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo sprendimą remdamasis akivaizdžia vertinimo klaida.

____________