Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 16. maijā - Balázs Dániel Simon pret Tiesu un Komisiju

(lieta F-58/06)

Tiesvedības valoda - ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Balázs Dániel Simon, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - György Magyar, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa (pārstāvis - Marc Schauss) un Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt Tiesas iecēlējinstitūcijas 2005. gada 21. jūlija lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas pārcelšanas lūgums, 2005. gada 27. septembra lēmumu, ar ko šis noraidījums apstiprināts, un 2006. gada 15. februāra lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība par iepriekšējiem lēmumiem, kā arī Komisijas iecēlējinstitūcijas 2005. gada 3. oktobra lēmumu, ar ko noraidīts prasītāju apstiprināt amatā, un 2006. gada 16. februāra lēmums, ar ko noraidīta prasītājas iesniegtā sūdzība par iepriekšējo lēmumu;

piespriest atbildētājām atlīdzināt ar atceltajiem lēmumiem prasītājai nodarīto kaitējumu un

piespriest atbildētājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas pašlaik ir ierēdne Komisijā, EPSO/LA/12/03 konkursa rezultātā 2004. gada 16. jūlijā sāka strādāt Tiesā kā juriste-lingviste, ieņemot A*7 pakāpi. Izvirzot savu kandidatūru brīvajai amata vietai Komisijā, viņa 2005. gada maijā iesniedza pārcelšanas pieprasījumu. Tiesa šo prasību noraidīja. Atsaucoties uz Komisijas sludinājumu par vakanci, prasītāja atkārtoti izvirzīja savu kandidatūru amata vietai Komisijā. Lai gan Komisija izvēlējās prasītāju minētajam amatam, tā neveica vajadzīgos pasākumus tās pārcelšanai. Turklāt pēc tam, kad prasītāja savas darba attiecības bija izbeigusi ar Tiesu, Komisija viņu ar 2006. gada 2. martu pieņēma darbā kā EPSO/A/4/03 konkursa uzvarētāju A*5 pakāpē.

Prasītāja prasa atcelt 2005. gada 21. jūlija, 2005. gada 27. septembra, 2005. gada 3. oktobra un 2006. gada 16. februāra lēmumus, norādot pamatojuma trūkumu, acīmredzamu kļūdu novērtējumā un pilnvaru nepareizu izmantošanu. Tāpat savas prasības par šo lēmumu atcelšanas atbalstam viņa norāda, ka ir pārkāpta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004 un tiesiskās paļāvības un nediskriminācijas princips. Prasījums atcelt Tiesas 2006. gada 15. februāra lēmumu ir balstīts uz acīmredzamu kļūdu novērtējumā.

____________