Language of document :

Tožba, vložena 16. maja 2006 - Balázs Dániel Simon proti Sodišču in Komisiji

(Zadeva F-58/06)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Tožeča stranka: Balázs Dániel Simon (Bruselj, Belgija) (zastopnik: György Magyar, avocat)

Toženi stranki: Sodišče Evropskih skupnosti (zastopnik: Marc Schauss) in Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

v celoti naj se razglasijo za nične odločba organa, pristojnega za imenovanja, pri Sodišču z dne 21. julija 2005 o zavrnitvi zahtevka tožeče stranke za prenos, odločba z dne 27. septembra 2005 o potrditvi prejšnje odločbe in odločba z dne 15. februarja 2006 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke zoper prejšnji odločbi, kot tudi odločba organa, pristojnega za imenovanja, pri Komisiji z dne 3. oktobra 2005 o zavrnitvi imenovanja tožeče stranke in odločba z dne 16. februarja 2006 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke zoper prejšnjo odločbo;

toženima strankama naj se naloži plačilo škode, ki je bila z odločbami, ki so razglašene za nične, povzročena tožeči stranki, in

toženima strankama naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, sedaj uslužbenec Komisije je bila 16. julija 2004, na podlagi javnega natečaja EPSO/LA/12/03 imenovana za pravnika lingvista Sodišča z nazivom A*7. Potem, ko se je prijavila na prosto delovno mesto na Komisiji, je maja 2005 zahtevala prenos. Sodišče je njeno zahtevo zavrnilo. Tožeča stranka je vnovič predložila svojo prijavo Komisiji, po tem, ko je slednja objavila prosto delovno mesto. Čeprav je Komisija za omenjeno delovno mesto izbrala tožečo stranko, ni ustrezno poskrbela za njen prenos. Nato je Komisija tožečo stranko, potem ko je ta prenehala delati na Sodišču, zaposlila kot uspešnega kandidata javnega natečaja EPSO/A/4/03, v naziv A*5 z učinkom od 2. marca 2006.

Tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti odločb z dne 21. julija 2005, z dne 27. septembra 2005, z dne 3. oktobra 2005 in z dne 16. februarja 2006, pri čemer zatrjuje na pomanjkljivo obrazložitev, očitno napako pri presoji in zlorabo pooblastil. V utemeljitev svoje zahteve se sklicuje tudi na kršitev Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004, in načel varstva zaupanja v pravo in prepovedi diskriminacije. Razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 15. februarja 2006 se zahteva na podlagi očitne napake pri presoji.

____________