Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhdistettyjen asioiden T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 ja T-210/03 poistaminen rekisteristä1

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan 25.1.2005 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu yhdistetyt asiat T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 ja T-210/03, Nicolas Georgiopoulos ym., Panayotis Adamopoulos ym., Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi ym., Nikolaos Andrikakis ym. ja Konstantinos Athanassopoulos ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.

____________

1 - EUVL C 184, 2.8.2003.