Language of document :

Obvestilo v UL

 

Izbris združenih zadev T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 in T-210/03 1

(Jezik postopka: francoščina)

S sklepom z dne 25. januarja 2005 je predsednik petega senata Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti odločil o izbrisu združenih zadev pod opr. št. T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 in T-210/03: Nicolas Georgiopoulos in drugi, Panayotis Adamopoulos in drugi, Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi in drugi, Nikolaos Andrikakis in drugi, Konstantinos Athanassopoulos in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti.

____________

1 - UL C 184, 2.8.2003