Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Avskrivning av de förenade målen T-205/03, T-206/03, -T.-207/03, T-208/03, T-209/03 och T-210/03(1)

(Rättegångsspråk: franska)

Genom beslut av den 25 januari 2005 har ordföranden på femte avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av de förenade målen T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 och T-210/03, Nicolas Georgiopoulos m.fl., Panayotis Adamopoulos m.fl., Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi m.fl., Nikolaos Andrikakis m.fl., Konstantinos Athanassopoulos m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission.

____________

1 - EGT C 184, 2.8.2003.