Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.10.2009 - Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-153/08)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Palvelujen tarjoamisen vapaus - EY 49 artikla ja ETA-sopimuksen 36 artikla - Välitön verotus - Tulovero - Tiettyjen kansallisten laitosten ja yksiköiden järjestämistä arpajaisista ja onnenpeleistä saatuihin voittoihin rajoitettu verovapautus)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: R. Lyal ja L. Lozano Palacios)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: F. Díez Moreno)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 49 artiklan ja ETA-sopimuksen 36 artiklan rikkominen - Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla ulkomailla järjestetyistä arvonnoista ja onnenpeleistä saaduista voittosummista peritään tuloveroa, mutta sitä ei peritä tietyistä Espanjassa järjestetyistä arvonnoista ja onnenepeleistä saaduista voittosummista

Tuomiolauselma

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut EY 49 artiklan ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa verolainsäädännön, jonka nojalla tiettyjen Espanjan kuningaskuntaan sijoittautuneiden, voittoa tavoittelemattomien ja sosiaalista toimintaa tai avustustoimintaa harjoittavien julkisten laitosten ja yksikköjen Espanjan kuningaskunnassa järjestämistä arpajaisista, peleistä ja vedonlyönneistä saadut voitot on vapautettu verosta mutta tätä samaa verovapautusta ei ole myönnetty Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ja samantyyppistä toimintaa harjoittavien laitosten ja yksiköiden järjestämistä arpajaisista, peleistä ja vedonlyönneistä saaduille voitoille.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio ja Espanjan kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 142, 7.6.2008.