Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2009. október 6-i ítélete - Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-153/08. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - Szolgáltatásnyújtás szabadsága -Az EK 49. cikk és az EGT-megállapodás 36. cikke - Közvetlen adóztatás - Jövedelemadó - Bizonyos belföldi szervezetek és intézmények által szervezett lottójátékokból és szerencsejátékokból származó nyereményekre korlátozott adómentesség)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Lyal és L. Lozano Palacios, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno, meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - Az EK 49. cikk és az EGT 36. cikkének megsértése - Nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a külföldön szervezett lottójátékokon és szerencsejátékokon nyert összegek jövedelemadó kötelesek, míg egyes Spanyolországban szervezett ilyen játékokból származó nyeremények mentesek a jövedelemadó alól

Rendelkező rész

A Spanyol Királyság - mivel olyan adójogi szabályozást tart hatályban, amely adómentességben részesíti a Spanyol Királyságban letelepedett és nem haszonszerzési céllal szociális jellegű vagy segítségnyújtási tevékenységet végző egyes közjogi szervezetek és intézmények által e tagállamban szervezett lottójátékokban, játékokban és fogadásokban való részvételből származó nyereményeket, míg ez az adómentesség nem terjed ki az Európai Unió más tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más államaiban letelepedett, ugyanilyen jellegű tevékenységet végző szervezetek és intézmények által szervezett lottójátékokból, játékokból és fogadásokból származó nyereményekre - nem teljesítette az EK 49. cikkből és az 1992. május 2-i, Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 36. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága és a Spanyol Királyság maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 142., 2008.6.7.