Language of document : ECLI:EU:C:2009:303

Zadeva C-180/06

Renate Ilsinger

proti

Martinu Dreschersu, stečajnemu upravitelju družbe Schlank & Schick GmbH

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien)

„Pristojnost v civilnih zadevah − Uredba (ES) št. 44/2001 − Pristojnost za potrošniške pogodbe − Pravica potrošnika, naslovnika zavajajočega oglasa, da pred sodiščem zahteva domnevno zadeto nagrado − Opredelitev − Tožba pogodbene narave iz člena 15(1)(c) navedene uredbe − Pogoji“

Povzetek sodbe

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba št. 44/2001 – Pristojnost za potrošniške pogodbe

(Uredba Sveta št. 44/2001, člen 15(1)(c))

Če želi potrošnik doseči, da se na podlagi zakonodaje države članice, na ozemlju katere ima stalno prebivališče, in pred sodiščem kraja, v katerem je, družbi za kataloško prodajo s sedežem v drugi državi članici naloži izročitev nagrade, ki naj bi jo zadel, in

– kadar je ta družba potrošniku, da bi ga spodbudila k sklenitvi pogodbe, poslala pošiljko, na kateri je bilo navedeno njegovo ime, ki lahko pri njem vzbudi vtis, da bo dobil nagrado, če bo zahteval njeno izplačilo s tem, da bo poslal nazaj „potrdilo o zahtevi za nagrado“, ki je bila priložena navedeni pošiljki,

– vendar ne da bi bila podelitev nagrade odvisna od naročila proizvodov iz ponudbe te družbe ali od poskusnega naročila,

je treba pravila o pristojnosti, ki jih določa Uredba št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, razlagati tako:

– tožba, kakršno je vložil potrošnik, spada na področje uporabe člena 15(1)(c) navedene uredbe, če se je trgovec pravno zavezal k izplačilu te nagrade potrošniku;

– kadar ta pogoj ni izpolnjen, spada taka tožba na področje uporabe iste določbe Uredbe št. 44/2001 samo takrat, ko je potrošnik temu trgovcu naročilo dejansko oddal.

Na podlagi člena 15(1)(c) Uredbe št. 44/2001, ki je enak členu 13 Bruseljske konvencije, se namreč zahteva, da je potrošnik sklenil pogodbo z osebo, ki opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost. Za nastanek pogodbe v smislu te določbe je nujno, da oseba, ki opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost, prevzame pravno obveznost in predloži trdno ponudbo, ki je glede predmeta in obsega dovolj jasna in natančna, da pripelje do nastanka pogodbene zveze, se pravi, da izjavi, da bo brezpogojno plačala zadevno nagrado potrošnikom, ki bodo to zahtevali. Če taka pravna obveznost ni bila prevzeta, je mogoče člen 15(1)(c) Uredbe št. 44/2001 uporabiti samo, če je po zavajajoči obljubi nagrade potrošnik z družbo za kataloško prodajo sklenil pogodbo, ki jo predstavlja oddaja naročila tej družbi.

(Glej točke od 53 do 55, 59 in 60 ter izrek.)