Language of document :

Pranešimas OL

 

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija)

SPRENDIMAS

2005 m. birželio 7 d.

Byloje C-543/03 (dėl Oberlandesgericht Innsbruck prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer prieš Tiroler Gebietskrankenkasse1

(Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 - Išmokos šeimai - Vaiko priežiūros pašalpa - Teisė į to paties pobūdžio išmokas darbo vietos valstybėje narėje ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje)

(Proceso kalba: vokiečių)

Byloje C-543/03 dėl 2003 m. gruodžio 16 d. Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2003 m. gruodžio 29 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Christine Dodl, Petra Oberhollenzer prieš Tiroler Gebietskrankenkasse, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija), kurį sudaro kolegijos pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai P. Jann, C. W. A. Timmermans ir A. Rosas ir teisėjai C. Gulmann, J.-P. Puissochet, K. Schiemann (pranešėjas), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits ir A. Ó Caoimh; generalinis advokatas L. A. Geelhoed, sekretorė administratorė K. Sztranc, 2005 m. birželio 7 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje nurodyta:

Asmuo yra ,,darbuotojas" 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto 2001 m. birželio 5 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2001, prasme, jei yra apdraustas privalomu arba neprivalomu draudimu bent nuo vienos rizikos, kurią apima bendra ar speciali socialinės apsaugos sistema, numatyta Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnio a punkte, neatsižvelgiant į darbo santykių egzistavimą. Nacionalinis teismas turi atlikti būtinus tyrimus, siekiant nustatyti, ar laikotarpiais, kuriems prašomos aptariamos išmokos, ieškovėms pagrindinėje byloje buvo taikoma Austrijos socialinės apsaugos sistemos sritis, ir ar jos buvo ,,pagal darbo sutartį dirbančios darbuotojos" šio 1 straipsnio a punkto prasme.

Kai pagal sutartį dirbančio asmens darbo vietos valstybės narės teisės aktai ir gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktai tam pačiam jo šeimos nariui tuo pačiu laikotarpiu suteikia teisę gauti išmokas šeimai, iš esmės darbo vietos valstybė narė pagal 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, iš dalies pakeistą 2002 m. vasario 27 d. priimtu Komisijos reglamentu (EB) Nr. 410/2002, 10 straipsnio 1 dalies a punktą yra kompetentinga mokėti šias išmokas.

Tačiau jeigu asmuo, prižiūrintis vaiką, konkrečiai, šio darbuotojo sutuoktinis ar partneris, užsiima profesine veikla gyvenamojoje vietos valstybėje narėje, pastaroji valstybė narė turi mokėti išmokas šeimai pagal Reglamento Nr. 574/72, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 410/2002, 10 straipsnio 1 straipsnio b ir i punktus, neatsižvelgiant į tai, kas pagal jos teisės aktus yra tiesioginis pašalpų šeimai gavėjas. Šiomis aplinkybėmis darbo vietos valstybės narės išmokų šeimai mokėjimas sustabdomas iki išmokų šeimai, numatytų gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktuose, sumos. Tačiau jeigu asmuo, užsiimantis vaiko priežiūra, konkrečiai, to darbuotojo sutuoktinis ar partneris užsiima profesine veikla gyvenamojoje valstybėje narėje, ši valstybė narė turi mokėti išmokas šeimai 10 straipsnio 1 straipsnio b, i punktus, nepriklausomai nuo to, kas pagal gyvenamosios valstybės teisės aktus yra tiesioginis pašalpų šeimai gavėjas. Šiomis aplinkybėmis darbo vietos valstybės narės išmokų šeimai mokėjimas sustabdomas iki išmokų šeimai, numatytų gyvenamosios valstybės narės teisės aktuose, sumos.

____________

1 - OL C 850, 2004 4 3.