Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. července 2007 - Dieter Wils v. Evropský parlament

(Věc F-105/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Zvýšení sazby příspěvku na důchodový systém podle ustanovení služebního řádu v jeho znění platném od 1. května 2004)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Dieter Wils (Altrier, Lucembursko) (zástupci: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: J. F. De Wachter a M. Mustapha Pacha, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení platových výměrů žalobce od měsíce července 2004 v rozsahu, v němž se týkají zvýšení sazby příspěvku na důchodový systém na 9,75 % v důsledku použití ustanovení nového služebního řádu (původně T-399/05)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a polovinu nákladů řízení D. Wilse.

D. Wils ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

Rada Evropské unie a Komise Evropských společenství ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 28.