Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. juli 2007 - Dieter Wils mod Europa-Parlamentet

(Sag F-105/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - forhøjelse af bidragssatsen til pensionsordningen i henhold til bestemmelser i vedtægten i den udgave, som trådte i kraft den 1. maj 2004)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dieter Wils (Altrier, Luxembourg) (ved avocats G. Vandersanden og C. Ronzi)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved J.F. De Wachter og M. Mustapha Pacha, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af sagsøgerens lønsedler fra og med juli måned 2004, for så vidt som bidragssatsen til pensionsordningen herved forhøjedes til 9,75% i henhold til bestemmelserne i den nye vedtægt (tidligere sag T-399/05).

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af Dieter Wils' omkostninger.

Dieter Wils bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 28.