Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuli 2007. aasta otsus - Dieter Wils versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-105/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Pensioniskeemi osamaksu määra suurendamine 1. mail 2004 jõustunud personalieeskirjade redaktsiooni sätete rakendamisel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dieter Wils (Altrier, Luksemburg) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: J. F. De Wachter ja M. Mustapha Pacha)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Tühistada hageja palgalehed alates 2004. aasta juulikuust osas, milles neil on uue personalieeskirja sätete rakendamise tõttu pensioniskeemi osamaksu määra suurendatud 9,75 protsendini (varem T-399/05)

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista pool D. Wilsi kohtukuludest välja Euroopa Parlamendilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

D. Wils kannab ise pool oma kohtukuludest.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 10, 14. jaanuar 2006, lk 28.