Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.7.2007 - Dieter Wils v. Euroopan parlamentti

(Asia F-105/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Henkilöstön eläkejärjestelmään maksettava palkan osuuden korottaminen 1.5.2004 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen määräysten soveltamisen seurauksena)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dieter Wils (Altrier, Luxemburg) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: J. F. De Wachter ja M. Mustapha Pacha)

Oikeudenkäynnin kohde

Virkamiehet - Kantajan palkkalaskelmien kumoaminen heinäkuusta 2004 lähtien siltä osin kuin niissä korotetaan henkilöstön eläkejärjestelmään maksettava palkan osuus 9,75 prosenttiin uusien henkilöstösääntöjen määräysten soveltamisen seurauksena (aikaisemmin T-399/05)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Wilsin oikeudenkäyntikuluista.

Wils vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 28.