Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 iulie 2007 - Dieter Wils/Parlamentul European

(Cauza F-105/05)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Creșterea ratei contribuţiei la regimul de pensii în aplicarea dispoziţiilor din statut în versiunea sa în vigoare începând cu 1 mai 2004)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Dieter Wils (Altrier, Luxemburg) (reprezentanţi: G. Vandersanden și C. Ronzi, avocats)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanţi: J. F. De Wachter și M. Mustapha Pacha, agenți)

Obiectul

Funcţie publică - Anularea fișei de salariu a reclamantului începând cu luna iulie 2004, în măsura în care privesc creșterea ratei contribuţiei la regimul pensiilor la 9,75 %, ca urmare a aplicării dispoziţiilor noului statut (fosta cauză T-399/05)

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile domnului Wils.

Domnul Wils suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 10, 14.1.2006, p. 28.