Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 2.7.2007 - Sanchez Ferriz v. komissio

(Asia F-117/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteet - Ansiot - Virkaikä - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Sanchez Ferriz (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vuoden 2004 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelo on kumottava, koska mainitussa luettelossa ei ole kantajan nimeä; päätös, jolla kantajan etusijapisteet myönnettiin, on kumottava samalla perusteella.

Määräysosa

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja osaksi se hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 36, 11.2.2006, s. 35.