Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. július 2-i végzése - Sanchez Ferriz kontra Bizottság

(F-117/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel hiánya - 2004-es előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok - Érdem - Szolgálati idő - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Sanchez Ferriz (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2004-es előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők nevét tartalmazó lista megsemmisítése annyiban, amennyiben az nem tartalmazza a felperes nevét, valamint a felperes ugyanezen időszakra vonatkozó elsőbbségi pontjainak odaítéléséről szóló határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 36, 2006.2.11., 35. o.