Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas 2007. gada 2. jūlija rīkojums - Sanchez Ferriz/Komisija

(lieta F-117/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā- Neiekļaušana paaugstināto ierēdņu sarakstā - 2004. gada paaugstināšana amatā - Priekšrocību punkti - Nopelni- Darba stāžs - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Sanchez Ferriz, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Atcelt 2004. gada amatā paaugstināto ierēdņu sarakstu, jo prasītāja vārds nav norādīts minētajā sarakstā, kā arī atcelt lēmumu par priekšrocību punktu piešķiršanu prasītājam minēto iemeslu dēļ

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā nepieņemamu un daļēji - kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 36, 11.02.2006., 35. lpp.