Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 2 iulie 2007 -Sanchez Ferriz/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-117/05)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Neînscriere pe lista funcţionarilor promovaţi - Exerciţiul de promovare 2004 - Puncte de prioritate - Merit - Vechime - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall și H. Kraemer, agenţi)

Obiectul

Anularea listei funcţionarilor promovaţi în temeiul exerciţiului 2004, în măsura în care numele reclamantului nu figurează pe lista menţionată, precum și anularea deciziei de atribuire a punctelor de prioritate ale reclamantului în temeiul aceluiași exerciţiu.

Dispozitivul

Respinge acţiunea în parte ca fiind vădit inadmisibilă și în parte ca fiind vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 36, 11.2.2006, p. 35.