Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 2. júla 2007 - Sanchez Ferriz/Komisia

(vec F-117/05)1

(Zamestnanecká žaloba - Úradníci - Povýšenie - Nezaradenie na zoznam povýšených úradníkov - Povyšovanie v roku 2004 - Prioritné body - Zásluhy - Odpracované roky - Prípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Sanchez Ferriz (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie zoznamu úradníkov povýšených v roku 2004 z dôvodu, že na uvedenom zozname sa nenachádza meno žalobcu, ako aj zrušenie rozhodnutia o pridelení prioritných bodov žalobcovi v rovnakom období

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 36, 11.2.2006, s. 35.