Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. června 2007

H v. Rada

(Věc F-127/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 85.