Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 27. juni 2007 - H mod Rådet

(Sag F-127/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 326 af 30.12.2006, s. 85.