Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 27. juuni 2007. aasta määrus - H versus nõukogu

(Kohtuasi F-127/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 326, 30.12.2006, lk 85.